Hlavní stránka rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž Smírčí a rozhodčí komora České republiky nabízí rozhodčí řízení, rozhodčí doložka, rozhodčí nález. soud

Orientace na stránce

Výběr rozhodců ad hoc v rámci SRK ČR

Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., vede seznam svých řádných členů. Seznam se průběžně doplňuje a mění.

Pokud teprve sjednáváte rozhodčí doložku a chcete v ní uvést jmenovitě kvalitního rozhodce ad hoc, rádi Vám poradíme. Doporučíme někoho se seznamu našich řádných členů, u kterých máte jistotu, že splňuje ty nejvyšší nároky na výkon funkce rozhodce.

Pokud jste si v nějaké starší rozhodčí smlouvě sjednali, že tajemník SRK ČR má vybrat rozhodce ad hoc z jejího seznamu rozhodců, tak použije seznam našich řádných členů, neboť všichni řádní členové splňují podmínky stanovené zákonem a morálním kodexem SRK ČR. V případě, že by žádný člen komory nemohl v konkrétním daném sporu vykonávat funkci rozhodce, může tajemník SRK ČR pověřit výkonem funkce rozhodce ad hoc i nečlena komory, který splňuje podmínky stanovené zákonem a morálním kodexem SRK ČR. Obdobně může tajemník postupovat, jestliže by se ze členů komory nepodařilo sestavit rozhodčí senát. Takový případ se v historii SRK ČR ještě nestal, ale vnitřní předpisy s ním pochopitelně počítají (může nastat zejména tehdy, když členové komory jsou vytíženi jinými úkoly).

Pokud jste si v rozhodčí smlouvě sjednali výběr rozhodce z jiného seznamu (například ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů České advokátní komory), tajemník SRK ČR pochopitelně vybere rozhodce z tohoto seznamu. A učiní tak s nejvyšší pečlivostí, aby se výběr rozhodce co nejvíce přiblížil standardu SRK ČR.

Pokud necháte tajemníkovi SRK ČR při výběru rozhodce volnou ruku (odkážete pouze na zákonné podmínky, které rozhodce musí splňovat), tak zařídí, aby váš spor řešil ten nejlepší dostupný rozhodce. Bude to odborník s velkou praxí v oboru, kterého se spor týká, v případě mezinárodních sporů bude znát potřebné jazyky apod.

 

Informace o řízeních

Chcete-li získat informaci o průběhu řízení, vyplňte jeho číslo a stiskněte tlačítko se šipkou

Čislo řízení:
 SRKCR- /