Hlavní stránka rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž Smírčí a rozhodčí komora České republiky nabízí rozhodčí řízení, rozhodčí doložka, rozhodčí nález. soud

Orientace na stránce

O nás

Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., IČO 28558367, dále jen „SRK ČR“ nebo „komora“, vznikla jako občanské sdružení registrací Ministerstvem vnitra České republiky dne 24. května 2007 a k 01. lednu 2014 byla transformována do podoby zapsaného spolku. Historii však má ještě o něco delší, myšlenky na její vznik pocházejí z počátku roku 2006, a přípravný výbor zahájil kroky k jejímu oficiálnímu založení v únoru 2007. Komora sdružuje fyzické i právnické osoby, které mají zájem na realizaci základních cílů komory, mezi které patří zejména osvěta a vzdělávání v oblasti ochrany práv a jejich vymáhání, a obhajoba společných zájmů mediátorů, smírčích soudců, rozhodců a dalších osob, které poskytují služby při řešení sporů a jsou jejími členy.

Své cíle komora naplňuje zejména těmito činnostmi:  

   a. propagování výhod mediačních, smírčích nebo rozhodčích řízení a pomoc při jejich rozšiřování v praxi;

   b. prosazování etických norem v činnosti mediátorů, smírčích soudců, rozhodců a dalších osob, které poskytují služby při řešení sporů a jsou členy sdružení;

   c. podpora specializovaného vzdělávání mediátorů, smírčích soudců, rozhodců a dalších osob, které poskytují služby při řešení sporů a jsou členy sdružení;

   d. vytváření podmínek pro otevřenou a čestnou vzájemnou spolupráci členů sdružení.

Mezi členy komory proto najdete osoby, které nabízejí své služby jako mediátoři, smírčí soudci a rozhodci. Všechny tyto osoby přijaly závazek, že se budou řídit nejen platnými zákony České republiky a podle situace i zákony dalších států, ale také Etickým kodexem SRK ČR. Můžete se proto spolehnout, že Vaše případné spory budou řešit odborníci, kteří poskytují a zaručují špičkový standard svých mediačních, smírčích a rozhodčích služeb.

Je důležité si uvědomit, že komora nekonkuruje svým členům. Předmětem činnosti komory není rozhodování sporů ani organizace nebo vedení rozhodčích, smírčích ani jiných řízení a předmětem činnosti komory není ani poskytování právních služeb.  

Jakou roli komora hraje v jednotlivých rozhodčích řízeních?

Žádnou a velkou současně:

    a. žádnou proto, že žádné konkrétní spory nerozhoduje, nejmenuje rozhodce, neprovádí důkazy, nevydává rozhodčí nálezy. Nikterak nezasahuje do rozhodčích řízení,  která vedou rozhodci ad hoc (ani v případě, že jmenovaní rozhodci ad hoc jsou řádnými členy komory);

    b. velkou proto, že pomáhá řádným členům komory zvyšovat jejich odbornost, že je prostorem pro jejich odborné diskuse a vzájemné konzultace, že nastavuje etickou laťku jejich činnosti. A také proto, že rozhodcům zajišťuje veškerou administrativu, a tím jim šetří čas, který mohou věnovat na detailnější posouzení řešených sporů.

Zjednodušeně a s nadsázkou lze říci, že komora neručí za kvalitu rozhodčího nálezu, ale svým jménem ručí za kvalitu rozhodce. Komora proto dovolila, aby její řádní členové ve veškerých písemnostech používali označení "řádný člen Smírčí a rozhodčí komory České republiky, z.s.", a aby užívali její symboly. Tím se mohou snadno odlišit od všelijakých "pseudorozhodců" - a strany sporů se proto mohou spolehnout na jejich odbornou i morální kvalitu.

Zde se můžete seznámit se stanovami komory >>>

Informace o řízeních

Chcete-li získat informaci o průběhu řízení, vyplňte jeho číslo a stiskněte tlačítko se šipkou

Čislo řízení:
 SRKCR- /