Hlavní stránka rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž Smírčí a rozhodčí komora České republiky nabízí rozhodčí řízení, rozhodčí doložka, rozhodčí nález. soud

Orientace na stránce

Kontaktní informace

Smírčí a rozhodčí komora České republiky, z.s., IČO 28558367, sídlí na adrese Nad Úžlabinou 448, 108 00 Praha 10 – Malešice.

Z charakteru SRK ČR vyplývá, že sdružuje nezávislé mediátory, smírčí soudce a rozhodce. Rozhodnete-li se využít služeb některého konkrétního z nich, obraťte se na něj přímo.

V současné době cítíme velký tlak na to, aby v rozhodčí smlouvě byl uveden konkrétní rozhodce ad hoc - a to i u smluv, ze kterých může spor vyrůst třeba za deset i více let. Věříme, že tento nesmyslný postoj českých soudů časem vyšumí a bude možné se vrátit k praxi, kdy v rozhodčí smlouvě nebo v rozhodčí doložce neuvedete konkrétní osobu, ale sjednáte, že ji vybere a jmenuje tajemník SRK ČR. Tím odpadnou problémy. které by nejspíš nastaly v případě, že by v mezičase vybraná osoba zemřela, onemocněla či se prostě rozhodla ukončit tuto svoji činnost.

V současné situaci ale můžeme jen doporučit, svoji žádost o zprostředkování smíru či o doporučení vhodného rozhodce ad hoc zašlete na adresu sídla SRK ČR. Po době potřebné na výběr a předjednání mediátora, smírčího soudce nebo rozhodce vás vybraná osoba sama kontaktuje, a dále se budete obracet přímo na ni.

Vezměte prosíme na vědomí, že mediátory, smírčími soudci a rozhodci sdruženými v SRK ČR jsou osoby, které často vykonávají ještě jinou činnost. Jde například o advokáty, firemní právníky, psychology, pedagogy a podobně. V poskytování služeb sekretariátu SRK ČR se střídají. V sídle společnosti je proto zajištěno pouze přijímání pošty.

Osobní jednání s výkonným tajemníkem je třeba předem dojednat na elektronické adrese: info@srkcr.cz . V současné době je tajemníkem Milan Pikl.

K dispozici je i datová schránka, jejíž ID je 39avjq6.

Informace o řízeních

Chcete-li získat informaci o průběhu řízení, vyplňte jeho číslo a stiskněte tlačítko se šipkou

Čislo řízení:
 SRKCR- /